Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Fuliola, la. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 1 3 141 6 147 2 0 2 0 0 0 146 11 157
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ext. i trans. minerals 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 1 5
Indústria química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Const. maquin. mat. elèctric 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 29 5 34 0 0 0 31 9 40
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentació i begudes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 9 1 10 0 0 0 12 2 14
Tèxtil, cuir i confecció 3 0 3 0 0 0 1 2 3 1 1 2 0 2 2 0 0 0 5 21 26 0 0 0 10 26 36
Suro i fusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Construcció 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 37 0 37
Comerç i reparació 3 0 3 0 0 0 1 4 5 12 21 33 1 1 2 0 0 0 16 2 18 0 0 0 33 28 61
Hostaleria i restauració 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 3 10
Transport i act. annexes 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 14 0 0 0 14 2 16
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 2 4
Assegurances i finances 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 7
Servei empr. lloguers 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Adm. pública defensa i SS 1 0 1 0 0 0 3 4 7 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 5 12
Educació i investigació 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 16
Sanitat i assis. social 5 4 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8 11
Total 16 17 33 3 0 3 11 23 34 17 25 42 13 17 30 144 6 150 122 31 153 0 0 0 326 119 445
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Fuliola, la

Options
Search by name