Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Arboç, l'. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 2 0 2 2 32 5 37 7 2 9 0 0 0 42 12 54
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Extracció gas i petroli 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 7 0 7
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 0 0 0 9 1 10
Ext. i trans. minerals 7 0 7 7 0 7 12 7 19 1 0 1 4 3 7 1 0 1 288 2 290 0 0 0 320 12 332
Indústria química 0 2 2 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 1 1 0 0 0 20 3 23 0 0 0 22 10 32
Const. maquin. mat. elèctric 2 0 2 1 0 1 5 6 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 94 8 102 0 0 0 103 14 117
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 23 0 0 0 22 1 23
Alimentació i begudes 0 0 0 1 0 1 4 8 12 9 10 19 1 4 5 0 0 0 44 39 83 0 0 0 59 61 120
Tèxtil, cuir i confecció 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 6 7 0 0 0 0 0 0 12 18 30 0 0 0 13 28 41
Suro i fusta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 1 21
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 9 0 9
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 7 0 0 0 6 2 8
Construcció 3 0 3 4 0 4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 2 81 0 81 0 0 0 90 4 94
Comerç i reparació 2 4 6 0 0 0 2 1 3 30 68 98 1 3 4 1 0 1 29 4 33 0 0 0 65 80 145
Hostaleria i restauració 1 0 1 1 0 1 0 4 4 0 0 0 24 20 44 0 0 0 1 0 1 0 0 0 27 24 51
Transport i act. annexes 0 0 0 0 0 0 4 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 29 1 30
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3
Assegurances i finances 0 0 0 2 0 2 11 4 15 2 1 3 0 4 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 17 9 26
Servei empr. lloguers 4 1 5 1 0 1 0 5 5 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 9 8 17
Adm. pública defensa i SS 0 1 1 0 0 0 2 3 5 0 1 1 4 4 8 0 0 0 6 1 7 1 0 1 13 10 23
Educació i investigació 15 20 35 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 4 10 0 0 0 8 2 10 0 0 0 29 28 57
Sanitat i assis. social 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6 13 19
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 31 41 1 0 1 6 0 6 0 0 0 18 31 49
Total 38 36 74 19 0 19 48 51 99 49 93 142 53 82 135 38 5 43 692 85 777 1 0 1 938 352 1.290
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Arboç, l'

Options
Search by name