Skip to main content

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Barcelona. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria i altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 7 8 15 1 0 1 15 39 54 20 9 29 11 10 21 124 35 159 33 16 49 0 0 0 211 117 328
Pesca 3 4 7 0 0 0 3 4 7 1 12 13 1 3 4 55 0 55 15 3 18 0 0 0 78 26 104
Extracció gas i petroli 9 4 13 1 0 1 7 10 17 6 8 14 4 3 7 1 0 1 26 6 32 0 0 0 54 31 85
Electricitat gas i aigua 29 12 41 7 0 7 43 64 107 25 9 34 4 9 13 2 0 2 204 12 216 0 0 0 314 106 420
Ext. i trans. minerals 35 14 49 11 1 12 53 125 178 50 18 68 11 9 20 1 0 1 300 95 395 0 0 0 461 262 723
Indústria química 153 275 428 54 7 61 221 698 919 244 153 397 30 108 138 3 3 6 644 455 1.099 0 0 0 1.349 1.699 3.048
Const. maquin. mat. elèctric 309 126 435 117 14 131 462 1.162 1.624 344 173 517 71 135 206 10 13 23 3.635 1.020 4.655 0 0 0 4.948 2.643 7.591
Material transport 93 22 115 23 0 23 212 194 406 78 28 106 31 56 87 3 0 3 1.143 165 1.308 0 0 0 1.583 465 2.048
Alimentació i begudes 44 45 89 36 4 40 149 290 439 340 554 894 43 70 113 5 1 6 761 229 990 0 0 0 1.378 1.193 2.571
Tèxtil, cuir i confecció 99 139 238 90 15 105 303 816 1.119 408 449 857 45 209 254 5 0 5 1.257 3.350 4.607 0 0 0 2.207 4.978 7.185
Suro i fusta 29 16 45 11 0 11 49 112 161 80 33 113 8 26 34 1 0 1 785 78 863 0 0 0 963 265 1.228
Paper i arts gràfiques 201 156 357 43 9 52 237 637 874 203 115 318 31 63 94 8 0 8 1.250 539 1.789 0 0 0 1.973 1.519 3.492
Plàstics indu. manufact. 87 56 143 36 2 38 95 274 369 120 99 219 13 24 37 2 0 2 577 328 905 0 0 0 930 783 1.713
Construcció 166 97 263 30 5 35 169 458 627 99 83 182 50 91 141 14 6 20 3.709 133 3.842 0 0 0 4.237 873 5.110
Comerç i reparació 251 306 557 132 24 156 687 2.011 2.698 2.313 4.269 6.582 172 226 398 10 5 15 1.988 570 2.558 0 0 0 5.553 7.411 12.964
Hostaleria i restauració 89 70 159 16 6 22 154 265 419 130 172 302 2.343 1.613 3.956 6 4 10 185 75 260 0 0 0 2.923 2.205 5.128
Transport i act. annexes 83 70 153 34 5 39 487 684 1.171 169 100 269 127 142 269 7 0 7 1.569 108 1.677 0 0 0 2.476 1.109 3.585
Comunicacions 15 8 23 5 1 6 121 320 441 23 19 42 10 19 29 0 0 0 128 25 153 0 0 0 302 392 694
Assegurances i finances 120 99 219 62 10 72 600 1.069 1.669 202 137 339 60 118 178 6 1 7 122 52 174 0 0 0 1.172 1.486 2.658
Servei empr. lloguers 427 307 734 61 20 81 644 1.611 2.255 209 217 426 353 209 562 9 3 12 279 142 421 0 0 0 1.982 2.509 4.491
Adm. pública defensa i SS 126 230 356 17 11 28 311 698 1.009 43 57 100 68 86 154 24 7 31 176 85 261 0 0 0 765 1.174 1.939
Educació i investigació 743 1.593 2.336 39 15 54 211 718 929 123 184 307 172 415 587 10 2 12 326 139 465 0 0 0 1.624 3.066 4.690
Sanitat i assis. social 339 1.524 1.863 17 6 23 116 472 588 64 95 159 107 486 593 4 3 7 174 115 289 0 0 0 821 2.701 3.522
Altres serveis 87 97 184 13 11 24 55 190 245 66 248 314 271 2.684 2.955 14 2 16 301 137 438 0 0 0 807 3.369 4.176
Total 3.544 5.278 8.822 856 166 1.022 5.404 12.921 18.325 5.360 7.241 12.601 4.036 6.814 10.850 324 85 409 19.587 7.877 27.464 0 0 0 39.111 40.382 79.493
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level
Search by name