Skip to main content

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Cornellà de Llobregat. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria i altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 3 4 0 3 3 9 3 12 5 2 7 0 0 0 16 13 29
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 8 2 10
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 2 0 0 0 16 4 20 0 0 0 21 8 29
Ext. i trans. minerals 1 0 1 1 0 1 8 14 22 4 2 6 2 4 6 0 0 0 59 27 86 0 0 0 75 47 122
Indústria química 4 16 20 0 0 0 7 24 31 6 7 13 2 11 13 0 0 0 55 36 91 0 0 0 74 94 168
Const. maquin. mat. elèctric 14 8 22 3 2 5 23 60 83 13 19 32 13 26 39 4 2 6 402 193 595 0 0 0 472 310 782
Material transport 1 2 3 1 0 1 7 9 16 0 7 7 2 8 10 0 0 0 121 21 142 0 0 0 132 47 179
Alimentació i begudes 0 0 0 0 0 0 3 13 16 9 44 53 6 7 13 0 0 0 69 25 94 0 0 0 87 89 176
Tèxtil, cuir i confecció 1 4 5 0 0 0 1 20 21 4 14 18 1 17 18 1 0 1 54 241 295 0 0 0 62 296 358
Suro i fusta 0 1 1 0 0 0 2 9 11 2 1 3 3 6 9 0 0 0 85 12 97 0 0 0 92 29 121
Paper i arts gràfiques 3 1 4 0 0 0 3 29 32 3 7 10 4 6 10 1 0 1 63 66 129 0 0 0 77 109 186
Plàstics indu. manufact. 4 1 5 2 0 2 4 19 23 5 10 15 3 1 4 0 0 0 50 52 102 0 0 0 68 83 151
Construcció 6 3 9 0 0 0 7 15 22 2 9 11 8 19 27 2 0 2 469 25 494 0 0 0 494 71 565
Comerç i reparació 4 9 13 1 1 2 15 60 75 68 267 335 11 13 24 0 1 1 125 43 168 0 0 0 224 394 618
Hostaleria i restauració 3 4 7 0 0 0 1 7 8 5 11 16 100 77 177 0 0 0 9 5 14 0 0 0 118 104 222
Transport i act. annexes 1 0 1 0 0 0 10 20 30 5 7 12 8 7 15 4 0 4 79 12 91 0 0 0 107 46 153
Comunicacions 1 0 1 0 0 0 7 7 14 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 14 11 25
Assegurances i finances 2 0 2 2 0 2 11 23 34 1 6 7 0 1 1 0 0 0 5 2 7 0 0 0 21 32 53
Servei empr. lloguers 5 4 9 0 0 0 14 47 61 5 11 16 24 10 34 1 0 1 14 7 21 0 0 0 63 79 142
Adm. pública defensa i SS 2 5 7 0 0 0 5 39 44 1 5 6 4 10 14 1 0 1 14 2 16 0 0 0 27 61 88
Educació i investigació 13 34 47 1 0 1 4 21 25 1 4 5 5 26 31 2 0 2 12 10 22 0 0 0 38 95 133
Sanitat i assis. social 9 53 62 1 0 1 1 10 11 3 3 6 2 19 21 0 0 0 6 4 10 0 0 0 22 89 111
Altres serveis 3 3 6 0 2 2 3 9 12 0 17 17 12 192 204 0 0 0 25 22 47 0 0 0 43 245 288
Total 78 148 226 12 6 18 138 458 596 142 458 600 211 464 675 25 6 31 1.749 814 2.563 0 0 0 2.355 2.354 4.709
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Cornellà de Llobregat

Options
Search by name