Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més Guardiola de Berguedà. 1991
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 17 8 25
Pesca 1 0 1
Extracció gas i petroli 17 0 17
Electricitat gas i aigua 3 1 4
Ext i trans. minerals 9 1 10
Indústria química 1 0 1
Cont maquin mat elèctric 11 1 12
Material transport 0 0 0
Alimentació i begudes 4 2 6
Tèxtil, cuir confecció 33 51 84
Suro i fusta 3 0 3
Paper i arts gràfiques 0 2 2
Plàstics indu. manufact. 3 1 4
Construcció 51 1 52
Comerç i reparació 31 30 61
Hostaleria i restauració 11 21 32
Transport i act. annexes 11 0 11
Comuni- cacions 1 2 3
Assegurances i financeres 1 1 2
Servei empr. llogers 1 1 2
Adm pública defensa i SS 12 9 21
Educació i investigació 8 8 16
Sanitat i assis. social 3 8 11
Altres serveis 4 8 12
Total 236 156 392
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Guardiola de Berguedà

Selection by geographic level
Search by name