Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Baix Camp. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 3.335 0 0 0 0 0 0 0 0 3.335
De 15 a 19 anys 5.282 76 31 7 0 0 0 0 0 5.396
De 20 a 24 anys 4.389 555 126 29 12 0 0 0 0 5.111
De 25 a 29 anys 2.720 1.548 748 127 25 13 3 0 0 5.184
De 30 a 34 anys 914 1.437 2.143 431 97 27 6 3 3 5.061
De 35 a 39 anys 449 736 2.340 807 221 56 19 8 9 4.645
De 40 a 44 anys 403 450 1.768 1.051 385 115 40 16 19 4.247
De 45 a 49 anys 336 339 1.222 890 449 180 65 28 42 3.551
De 50 a 54 anys 360 311 984 716 367 154 71 34 52 3.049
De 55 a 59 anys 442 460 1.096 731 374 189 81 44 52 3.469
De 60 a 64 anys 515 563 963 612 337 172 78 51 62 3.353
De 65 a 69 anys 617 594 860 497 273 128 65 35 57 3.126
De 70 a 74 anys 594 510 615 397 194 99 68 32 60 2.569
De 75 anys i més 1.106 698 1.039 612 311 153 106 48 91 4.164
Total 21.462 8.277 13.935 6.907 3.045 1.286 602 299 447 56.260
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Baix Camp

Options
Search by name