Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Garriga, la. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 203 0 0 0 0 0 0 0 0 203
De 15 a 19 anys 371 2 3 0 0 0 0 0 0 376
De 20 a 24 anys 322 31 9 0 0 0 0 0 0 362
De 25 a 29 anys 205 117 47 2 1 0 1 0 0 373
De 30 a 34 anys 94 117 140 31 2 0 0 0 1 385
De 35 a 39 anys 42 43 184 54 14 1 0 0 0 338
De 40 a 44 anys 26 38 152 76 22 12 3 0 1 330
De 45 a 49 anys 31 31 101 64 31 10 3 1 0 272
De 50 a 54 anys 17 20 84 33 16 11 4 3 0 188
De 55 a 59 anys 30 24 88 59 33 20 7 1 4 266
De 60 a 64 anys 52 25 71 47 24 13 7 6 1 246
De 65 a 69 anys 47 51 57 37 11 9 3 3 4 222
De 70 a 74 anys 47 35 65 27 12 9 2 4 8 209
De 75 anys i més 114 49 66 39 20 8 9 4 5 314
Total 1.601 583 1.067 469 186 93 39 22 24 4.084
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Garriga, la

Options
Search by name