Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Saldes. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
De 15 a 19 anys 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
De 20 a 24 anys 9 3 0 0 0 0 0 0 0 12
De 25 a 29 anys 6 5 3 0 0 0 0 0 0 14
De 30 a 34 anys 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6
De 35 a 39 anys 0 2 10 3 0 0 0 1 0 16
De 40 a 44 anys 2 0 2 1 1 0 0 0 0 6
De 45 a 49 anys 1 2 3 1 0 0 0 0 0 7
De 50 a 54 anys 1 0 4 1 1 0 0 0 0 7
De 55 a 59 anys 1 1 7 2 3 1 0 0 0 15
De 60 a 64 anys 0 2 3 1 1 0 3 0 0 10
De 65 a 69 anys 2 2 0 1 0 0 0 0 0 5
De 70 a 74 anys 2 0 3 1 0 0 0 0 1 7
De 75 anys i més 3 1 3 1 0 0 1 0 1 10
Total 37 20 42 13 6 1 4 1 2 126
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Saldes

Options
Search by name