Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Espolla. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
De 15 a 19 anys 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
De 20 a 24 anys 8 1 0 0 0 0 0 0 0 9
De 25 a 29 anys 4 2 2 0 0 1 0 0 0 9
De 30 a 34 anys 2 3 5 1 0 0 0 0 0 11
De 35 a 39 anys 0 2 6 1 0 0 0 0 0 9
De 40 a 44 anys 2 0 8 1 0 0 0 0 0 11
De 45 a 49 anys 1 2 3 4 0 0 0 0 0 10
De 50 a 54 anys 2 1 4 2 1 1 0 0 1 12
De 55 a 59 anys 1 4 1 1 1 0 0 0 1 9
De 60 a 64 anys 2 6 6 1 0 0 0 0 0 15
De 65 a 69 anys 1 7 6 2 0 0 0 0 0 16
De 70 a 74 anys 3 6 4 3 0 0 0 0 0 16
De 75 anys i més 4 11 11 4 0 0 0 0 0 30
Total 45 45 56 20 2 2 0 0 2 172
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Espolla

Options
Search by name