Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Vila-seca. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 371 0 1 0 0 0 0 0 0 372
De 15 a 19 anys 517 5 2 1 0 0 0 0 0 525
De 20 a 24 anys 353 66 28 6 6 0 0 0 0 459
De 25 a 29 anys 203 142 104 20 4 0 0 0 0 473
De 30 a 34 anys 67 119 222 53 9 2 2 0 0 474
De 35 a 39 anys 36 54 220 101 28 8 7 2 1 457
De 40 a 44 anys 22 40 140 88 45 8 6 1 2 352
De 45 a 49 anys 27 22 99 73 39 26 9 7 6 308
De 50 a 54 anys 19 21 85 47 35 22 5 5 13 252
De 55 a 59 anys 14 27 72 50 49 14 9 6 2 243
De 60 a 64 anys 29 38 65 49 24 22 8 8 10 253
De 65 a 69 anys 23 31 62 27 17 13 13 4 8 198
De 70 a 74 anys 29 15 38 12 16 10 10 5 4 139
De 75 anys i més 59 39 48 46 17 25 11 7 8 260
Total 1.769 619 1.186 573 289 150 80 45 54 4.765
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options
Search by name