Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Santa Coloma de Gramenet. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 3 0 3 4 0 4 3 6 9 1 1 2 4 3 7 84 26 110 4 1 5 7 0 7 29 8 37 0 0 0 139 45 184
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4 8
Indústries extractives 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Indústries manufactureres 269 101 370 155 69 224 667 383 1.050 339 302 641 283 160 443 4 0 4 3.824 765 4.589 3.379 952 4.331 455 154 609 0 0 0 9.375 2.886 12.261
Electricitat, gas i aigua 7 1 8 15 3 18 34 17 51 13 15 28 13 2 15 0 0 0 198 3 201 29 4 33 17 2 19 0 0 0 326 47 373
Construcció 85 7 92 64 14 78 121 81 202 93 97 190 75 12 87 6 0 6 4.307 131 4.438 307 14 321 1.022 39 1.061 0 0 0 6.080 395 6.475
Comerç i reparació 387 348 735 41 49 90 397 332 729 324 625 949 1.102 2.635 3.737 2 2 4 910 145 1.055 330 83 413 543 269 812 0 0 0 4.036 4.488 8.524
Hostaleria 154 84 238 8 9 17 38 30 68 51 84 135 1.001 717 1.718 0 2 2 47 15 62 30 16 46 65 123 188 0 0 0 1.394 1.080 2.474
Transport i comunicacions 93 20 113 79 29 108 204 186 390 487 393 880 140 36 176 2 0 2 251 18 269 1.945 85 2.030 342 66 408 0 0 0 3.543 833 4.376
Mediació financera 55 16 71 32 14 46 122 115 237 191 209 400 18 2 20 0 1 1 13 3 16 9 4 13 10 27 37 0 0 0 450 391 841
Immob, lloguers i ser. emp. 98 47 145 286 209 495 477 437 914 146 455 601 348 164 512 3 0 3 130 66 196 64 57 121 364 1.205 1.569 0 0 0 1.916 2.640 4.556
Adm. pública, defensa i SS 39 30 69 54 87 141 295 228 523 163 299 462 100 41 141 18 8 26 70 9 79 51 14 65 70 42 112 18 7 25 878 765 1.643
Educació 19 17 36 285 525 810 53 84 137 25 66 91 15 69 84 7 4 11 25 14 39 24 16 40 38 59 97 0 2 2 491 856 1.347
Sanitat i serveis socials 21 17 38 156 469 625 99 228 327 51 175 226 197 1.001 1.198 0 1 1 43 21 64 55 26 81 40 178 218 0 2 2 662 2.118 2.780
Altres serveis 43 42 85 60 35 95 98 84 182 83 107 190 100 475 575 3 4 7 47 12 59 50 32 82 214 93 307 1 0 1 699 884 1.583
Personal domèstic 0 0 0 0 1 1 2 7 9 3 19 22 11 96 107 5 0 5 11 24 35 5 10 15 132 1.079 1.211 0 0 0 169 1.236 1.405
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Total 1.275 730 2.005 1.239 1.514 2.753 2.610 2.218 4.828 1.970 2.848 4.818 3.407 5.414 8.821 138 49 187 9.880 1.228 11.108 6.288 1.313 7.601 3.341 3.346 6.687 19 11 30 30.167 18.671 48.838
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options
Search by name