Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Vilobí del Penedès. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 26 1 27 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 0 0 28 7 35
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 10 4 14 2 0 2 2 6 8 4 1 5 2 1 3 0 0 0 34 9 43 23 11 34 6 0 6 0 0 0 83 32 115
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Construcció 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 33 1 34 7 0 7 5 0 5 0 0 0 50 3 53
Comerç i reparació 9 7 16 0 0 0 6 3 9 2 8 10 4 13 17 0 0 0 11 1 12 3 1 4 0 0 0 0 0 0 35 33 68
Hostaleria 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 7 12
Transport i comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 15 2 17 1 0 1 0 0 0 21 2 23
Mediació financera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11
Immob, lloguers i ser. emp. 5 1 6 5 3 8 3 4 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 17 13 30
Adm. pública, defensa i SS 1 0 1 2 2 4 2 4 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 0 0 0 11 11 22
Educació 0 0 0 5 12 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 18
Sanitat i serveis socials 0 0 0 0 4 4 2 1 3 0 1 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 13 16
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 13 41 14 21 35 18 21 39 18 20 38 14 27 41 26 1 27 82 12 94 51 17 68 16 10 26 0 0 0 267 142 409
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vilobí del Penedès

Options
Search by name