Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Bescanó. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 3 34 7 41 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 44 9 53
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Indústries manufactureres 15 4 19 6 3 9 33 28 61 9 14 23 15 14 29 1 0 1 93 47 140 75 84 159 24 26 50 0 0 0 271 220 491
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 4 1 5
Construcció 2 0 2 4 1 5 6 2 8 3 4 7 3 1 4 1 0 1 129 8 137 16 0 16 18 1 19 0 0 0 182 17 199
Comerç i reparació 19 17 36 2 3 5 26 11 37 10 22 32 30 54 84 0 0 0 60 10 70 12 3 15 14 8 22 0 0 0 173 128 301
Hostaleria 9 3 12 0 1 1 1 2 3 2 1 3 11 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 23 30 53
Transport i comunicacions 5 0 5 3 1 4 2 4 6 6 9 15 5 2 7 0 0 0 3 1 4 24 4 28 3 0 3 0 0 0 51 21 72
Mediació financera 3 0 3 0 0 0 7 0 7 7 5 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 8 25
Immob, lloguers i ser. emp. 18 1 19 6 0 6 14 24 38 2 12 14 0 4 4 0 0 0 3 0 3 0 3 3 2 12 14 0 0 0 45 56 101
Adm. pública, defensa i SS 5 0 5 4 5 9 26 16 42 4 25 29 10 4 14 1 1 2 2 0 2 1 1 2 6 4 10 0 1 1 59 57 116
Educació 0 1 1 13 51 64 10 4 14 2 3 5 0 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 27 67 94
Sanitat i serveis socials 4 1 5 5 26 31 4 7 11 0 3 3 7 29 36 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 2 0 0 0 22 69 91
Altres serveis 0 2 2 0 1 1 3 3 6 0 3 3 1 17 18 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 7 27 34
Personal domèstic 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 11 13 0 0 0 4 16 20
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 81 30 111 46 92 138 133 101 234 47 102 149 86 156 242 37 8 45 293 69 362 134 97 231 73 71 144 0 1 1 930 727 1.657
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Bescanó

Options
Search by name