Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Naut Aran. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 12 0 12 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 16 4 20
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 0 0 0 15 1 16 1 4 5 0 1 1 0 0 0 23 8 31
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Construcció 6 0 6 0 0 0 1 1 2 3 0 3 0 1 1 2 0 2 36 1 37 17 1 18 13 1 14 0 0 0 78 5 83
Comerç i reparació 17 13 30 0 0 0 3 10 13 3 0 3 9 28 37 0 0 0 3 1 4 2 2 4 1 2 3 0 0 0 38 56 94
Hostaleria 46 30 76 0 0 0 9 1 10 5 16 21 24 44 68 0 1 1 2 1 3 2 1 3 7 24 31 0 0 0 95 118 213
Transport i comunicacions 2 0 2 0 0 0 0 3 3 3 2 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 9 0 9 1 0 1 0 0 0 16 7 23
Mediació financera 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Immob, lloguers i ser. emp. 5 1 6 7 2 9 5 9 14 0 8 8 1 2 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4 2 6 0 0 0 24 25 49
Adm. pública, defensa i SS 3 0 3 2 6 8 17 10 27 4 8 12 1 1 2 2 0 2 4 0 4 3 0 3 1 0 1 0 0 0 37 25 62
Educació 1 0 1 3 21 24 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 31
Sanitat i serveis socials 0 1 1 2 10 12 2 4 6 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 18 25
Altres serveis 7 5 12 3 0 3 22 8 30 3 2 5 4 3 7 0 1 1 7 0 7 8 1 9 5 1 6 0 0 0 59 21 80
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 8 10 0 0 0 4 8 12
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 92 50 142 18 40 58 62 49 111 25 39 64 45 83 128 18 3 21 70 5 75 44 11 55 37 39 76 0 0 0 411 319 730
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Naut Aran

Options
Search by name