Skip to main content

Ocupats per professió, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCO94)

Ocupats per professió, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCO94) Sabadell. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Técnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Edat homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 16 a 19 anys 14 9 23 10 16 26 62 88 150 86 143 229 200 425 625 7 3 10 636 92 728 231 123 354 266 90 356 0 1 1 1.512 990 2.502
De 20 a 24 anys 123 78 201 187 367 554 560 742 1.302 445 1.019 1.464 601 1.153 1.754 31 4 35 1.490 265 1.755 909 488 1.397 639 236 875 6 5 11 4.991 4.357 9.348
De 25 a 29 anys 365 230 595 768 885 1.653 1.025 1.236 2.261 583 1.278 1.861 597 1.193 1.790 27 7 34 1.846 314 2.160 1.234 604 1.838 631 342 973 1 6 7 7.077 6.095 13.172
De 30 a 34 anys 565 272 837 708 851 1.559 962 935 1.897 522 934 1.456 559 1.041 1.600 40 14 54 1.704 252 1.956 1.187 533 1.720 536 354 890 2 3 5 6.785 5.189 11.974
De 35 a 39 anys 686 315 1.001 639 766 1.405 806 700 1.506 425 736 1.161 541 911 1.452 28 11 39 1.481 272 1.753 1.195 391 1.586 495 531 1.026 2 3 5 6.298 4.636 10.934
De 40 a 44 anys 637 308 945 598 673 1.271 677 527 1.204 470 595 1.065 475 814 1.289 24 6 30 1.486 340 1.826 1.005 480 1.485 393 537 930 2 1 3 5.767 4.281 10.048
De 45 a 49 anys 581 243 824 435 437 872 531 349 880 383 440 823 332 673 1.005 18 4 22 1.390 314 1.704 848 403 1.251 367 462 829 2 0 2 4.887 3.325 8.212
De 50 a 54 anys 512 219 731 330 288 618 441 234 675 337 244 581 342 507 849 16 2 18 1.369 266 1.635 894 315 1.209 303 519 822 6 1 7 4.550 2.595 7.145
De 55 a 59 anys 366 119 485 189 137 326 312 93 405 201 128 329 270 358 628 20 4 24 1.070 168 1.238 792 200 992 252 353 605 0 0 0 3.472 1.560 5.032
De 60 a 64 anys 175 70 245 78 45 123 132 49 181 76 58 134 131 128 259 9 3 12 415 51 466 338 60 398 127 143 270 0 0 0 1.481 607 2.088
De 65 anys i més 39 34 73 38 14 52 28 18 46 30 23 53 54 72 126 2 3 5 95 83 178 53 47 100 46 66 112 0 0 0 385 360 745
Total 4.063 1.897 5.960 3.980 4.479 8.459 5.536 4.971 10.507 3.558 5.598 9.156 4.102 7.275 11.377 222 61 283 12.982 2.417 15.399 8.686 3.644 12.330 4.055 3.633 7.688 21 20 41 47.205 33.995 81.200
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sabadell

Options
Search by name