Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Alta Ribagorça. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 111 4 0 94 58 264 214 200 62 37 87 116 100 80 94 13 0 1.534
Catalunya 92 4 0 65 40 172 163 146 46 30 74 92 81 63 81 6 0 1.155
Barcelona 5 0 0 10 7 22 30 31 10 7 7 16 12 16 15 1 0 189
Girona 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9
Lleida 83 4 0 54 32 148 126 110 35 23 64 73 68 47 64 5 0 936
Tarragona 4 0 0 1 1 1 2 4 0 0 3 3 0 0 2 0 0 21
Resta de l'Estat 18 0 0 25 18 81 47 42 15 6 11 23 19 15 13 3 0 336
Andalusia 4 0 0 9 6 28 14 16 2 0 2 5 4 4 4 2 0 100
Aragó 11 0 0 10 10 27 19 16 8 4 5 12 11 7 6 0 0 146
Astúries 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Balears 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
Catella i Lleó 1 0 0 2 0 1 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 13
Comunitat Valenciana 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 11
Extremadura 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
Galícia 1 0 0 0 0 15 3 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0 27
Madrid 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Estranger 1 0 0 4 0 11 4 12 1 1 2 1 0 2 0 4 0 43
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Alta Ribagorça

Options
Search by name