Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Baix Camp. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 2.855 218 41 10.623 886 9.413 11.325 4.627 3.510 1.402 5.011 3.248 3.399 3.641 2.246 1.043 7 63.495
Catalunya 1.949 184 21 7.073 533 5.599 8.381 2.597 2.234 1.138 3.619 2.347 2.649 2.574 1.623 453 6 42.980
Barcelona 115 12 2 754 118 493 820 347 278 131 451 280 281 365 173 56 1 4.677
Girona 9 0 0 24 6 31 35 14 12 5 18 14 14 12 8 2 0 204
Lleida 36 2 1 168 32 140 222 78 66 41 112 75 101 104 45 22 0 1.245
Tarragona 1.789 170 18 6.127 377 4.935 7.304 2.158 1.878 961 3.038 1.978 2.253 2.093 1.397 373 5 36.854
Resta de l'Estat 431 24 17 3.092 329 3.059 2.491 1.538 1.049 229 1.165 809 602 893 516 435 0 16.679
Andalusia 218 12 12 1.272 94 1.523 1.111 798 506 62 438 294 152 274 216 233 0 7.215
Aragó 29 0 0 252 46 212 261 123 81 43 124 105 96 136 58 18 0 1.584
Astúries 6 2 0 39 9 25 36 21 11 6 13 10 6 17 7 7 0 215
Balears 2 0 0 9 2 16 12 10 3 0 6 9 6 7 7 1 0 90
Canàries 3 0 0 5 0 7 12 2 2 0 8 5 4 7 2 1 0 58
Cantàbria 2 0 0 24 8 7 11 8 6 4 7 7 9 8 2 5 0 108
Catella-la Manxa 38 0 1 337 28 249 231 107 93 21 104 63 42 71 46 39 0 1.470
Catella i Lleó 33 1 1 230 36 154 135 119 80 22 83 61 81 74 34 32 0 1.176
Comunitat Valenciana 17 2 0 111 11 104 116 35 48 19 77 45 60 59 16 14 0 734
Extremadura 43 4 3 389 28 512 266 152 93 14 126 70 41 72 49 53 0 1.915
Galícia 12 0 0 60 9 66 62 41 33 5 35 19 18 26 15 8 0 409
Madrid 13 0 0 101 18 59 85 37 36 15 62 47 32 42 20 11 0 578
Múrcia 5 3 0 112 16 54 63 19 27 8 27 28 17 23 18 9 0 429
Navarra 4 0 0 24 6 19 22 12 7 2 8 4 8 24 7 2 0 149
País Basc 6 0 0 92 15 39 45 38 18 4 36 23 24 41 14 2 0 397
La Rioja 0 0 0 15 3 1 10 8 2 4 6 9 4 4 2 0 0 68
Ceuta / Melilla 0 0 0 20 0 12 13 8 3 0 5 10 2 8 3 0 0 84
Estranger 475 10 3 458 24 755 453 492 227 35 227 92 148 174 107 155 1 3.836
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Baix Camp

Options
Search by name