Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Barcelona. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 2.009 347 88 111.551 4.435 39.523 99.792 37.859 51.213 30.324 84.334 38.408 48.437 51.328 26.215 19.411 145 645.419
Catalunya 1.166 187 67 77.306 3.279 22.576 71.961 20.234 34.766 23.759 62.637 27.544 34.719 35.756 18.770 5.422 73 440.222
Barcelona 1.107 177 65 73.879 3.085 21.574 69.018 19.380 33.436 22.589 59.862 25.748 31.609 33.247 17.872 5.004 69 417.721
Girona 13 3 1 801 42 218 640 175 309 265 736 392 724 603 194 69 2 5.187
Lleida 28 3 0 1.446 110 447 1.410 401 570 522 1.091 844 1.428 1.151 391 189 2 10.033
Tarragona 18 4 1 1.180 42 337 893 278 451 383 948 560 958 755 313 160 0 7.281
Resta de l'Estat 403 111 17 26.235 888 9.873 19.758 9.232 12.764 5.193 13.799 9.304 9.504 11.188 5.012 5.881 15 139.177
Andalusia 152 67 8 8.180 253 3.516 5.922 2.627 3.539 1.113 3.584 2.017 1.660 2.593 1.455 1.891 4 38.581
Aragó 32 4 2 2.649 116 765 2.194 742 1.148 878 1.489 1.174 1.317 1.416 530 490 2 14.948
Astúries 3 2 0 360 13 102 282 151 170 88 277 205 167 174 79 60 0 2.133
Balears 4 1 0 242 12 74 194 75 107 66 202 108 218 169 73 22 0 1.567
Canàries 0 1 0 113 4 45 120 62 78 37 107 81 80 103 42 30 0 903
Cantàbria 6 0 1 190 10 49 160 75 119 50 165 97 109 120 44 33 1 1.229
Catella-la Manxa 27 5 1 2.098 59 813 1.458 616 1.033 341 879 590 560 687 336 503 2 10.008
Catella i Lleó 58 7 2 3.929 131 1.217 2.885 1.451 2.163 874 1.897 1.732 1.966 2.064 671 862 1 21.910
Comunitat Valenciana 18 4 0 1.296 37 369 1.049 387 584 327 884 559 818 692 304 186 0 7.514
Extremadura 27 3 0 1.771 46 813 1.219 577 773 222 721 495 429 541 254 444 0 8.335
Galícia 36 10 0 2.526 78 1.219 2.057 1.645 1.678 413 1.366 882 776 1.072 532 968 3 15.261
Madrid 17 2 1 943 41 291 809 278 550 327 947 578 486 535 227 96 1 6.129
Múrcia 11 2 0 636 30 229 486 174 251 135 307 199 196 230 148 129 0 3.163
Navarra 5 0 0 289 7 69 217 69 107 64 195 136 197 230 67 37 1 1.690
País Basc 5 2 1 552 30 134 367 168 247 160 492 220 297 315 169 43 0 3.202
La Rioja 1 0 0 196 10 58 132 53 81 50 135 91 151 140 42 25 0 1.165
Ceuta / Melilla 1 1 1 265 11 110 207 82 136 48 152 140 77 107 39 62 0 1.439
Estranger 440 49 4 8.010 268 7.074 8.073 8.393 3.683 1.372 7.898 1.560 4.214 4.384 2.433 8.108 57 66.020
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level
Search by name