Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Masquefa. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 37 3 2 938 12 302 353 89 186 33 165 133 81 66 73 23 0 2.496
Catalunya 20 1 2 675 10 200 280 63 128 30 109 90 70 49 49 13 0 1.789
Barcelona 19 1 1 662 10 192 269 63 124 30 105 89 70 49 48 12 0 1.744
Girona 0 0 1 1 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Lleida 1 0 0 7 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 15
Tarragona 0 0 0 5 0 5 4 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 21
Resta de l'Estat 7 0 0 233 2 81 57 19 52 3 49 36 10 15 19 6 0 589
Andalusia 7 0 0 121 0 40 25 9 28 3 22 15 5 8 11 4 0 298
Aragó 0 0 0 7 0 3 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 19
Astúries 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Balears 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 7
Catella-la Manxa 0 0 0 10 0 4 5 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 27
Catella i Lleó 0 0 0 18 1 4 4 0 6 0 5 2 0 2 0 0 0 42
Comunitat Valenciana 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 19
Extremadura 0 0 0 36 0 16 7 1 9 0 6 4 2 2 5 1 0 89
Galícia 0 0 0 15 1 7 3 3 6 0 2 4 0 0 1 0 0 42
Madrid 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 12
Múrcia 0 0 0 6 0 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Estranger 10 2 0 30 0 21 16 7 6 0 7 7 1 2 5 4 0 118
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Masquefa

Options
Search by name