Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Sant Vicenç de Castellet. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 18 0 15 1.018 19 413 477 169 142 58 111 106 125 117 59 32 0 2.879
Catalunya 15 0 8 751 14 290 384 107 101 48 91 88 110 94 42 12 0 2.155
Barcelona 13 0 7 731 14 283 370 106 96 46 88 82 106 91 39 12 0 2.084
Girona 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9
Lleida 2 0 1 16 0 4 8 1 4 2 2 3 4 1 3 0 0 51
Tarragona 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 11
Resta de l'Estat 3 0 7 235 5 103 84 49 37 9 14 16 10 21 15 17 0 625
Andalusia 0 0 5 153 4 76 54 35 23 6 8 6 4 8 11 12 0 405
Aragó 0 0 0 11 0 1 3 0 2 0 2 2 0 3 0 0 0 24
Astúries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Balears 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Catella-la Manxa 1 0 0 13 0 9 12 4 3 0 0 0 1 3 1 1 0 48
Catella i Lleó 0 0 0 13 1 8 2 4 5 1 0 1 3 1 0 1 0 40
Comunitat Valenciana 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10
Extremadura 1 0 2 16 0 3 3 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 33
Galícia 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 10
Madrid 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 12
Múrcia 1 0 0 6 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 16
Navarra 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
País Basc 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
La Rioja 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 10
Estranger 0 0 0 32 0 20 9 13 4 1 6 2 5 2 2 3 0 99
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sant Vicenç de Castellet

Options
Search by name