Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Torrelles de Foix. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 39 0 0 215 7 106 94 30 43 9 50 33 23 29 13 4 0 695
Catalunya 32 0 0 160 7 71 74 22 29 7 39 25 22 21 11 2 0 522
Barcelona 30 0 0 153 6 66 71 21 27 7 38 23 22 20 11 2 0 497
Girona 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Lleida 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tarragona 2 0 0 3 1 4 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 17
Resta de l'Estat 3 0 0 48 0 28 16 6 14 2 8 7 0 8 2 2 0 144
Andalusia 1 0 0 29 0 21 11 5 9 0 4 3 0 3 0 1 0 87
Aragó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Catella i Lleó 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7
Comunitat Valenciana 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 10
Extremadura 1 0 0 5 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 17
Galícia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
Múrcia 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 4 0 0 7 0 7 4 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 29
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Torrelles de Foix

Options
Search by name