Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Palma de Cervelló, la. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 21 0 0 303 9 100 181 65 89 68 124 62 95 77 41 5 0 1.240
Catalunya 18 0 0 236 8 73 148 32 77 57 98 50 76 57 35 2 0 967
Barcelona 16 0 0 227 8 71 144 31 74 54 97 50 71 57 35 2 0 937
Girona 1 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 9
Lleida 0 0 0 5 0 1 1 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 15
Tarragona 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Resta de l'Estat 3 0 0 56 1 24 28 22 11 9 21 12 15 16 5 2 0 225
Andalusia 2 0 0 28 0 12 16 10 3 5 9 7 8 4 3 1 0 108
Aragó 0 0 0 3 0 1 3 1 2 0 4 1 0 1 0 0 0 16
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 12
Catella i Lleó 1 0 0 3 0 3 1 5 1 0 3 1 2 3 1 1 0 25
Comunitat Valenciana 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 10
Extremadura 0 0 0 4 0 1 3 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 15
Galícia 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Madrid 0 0 0 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12
Múrcia 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Estranger 0 0 0 11 0 3 5 11 1 2 5 0 4 4 1 1 0 48
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Palma de Cervelló, la

Options
Search by name