Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Aitona. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 366 1 0 42 10 83 136 22 33 7 24 19 26 31 17 4 0 821
Catalunya 303 1 0 35 10 61 120 19 25 6 24 18 23 23 14 3 0 685
Barcelona 10 0 0 4 1 5 11 1 2 0 2 1 3 2 0 0 0 42
Girona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lleida 292 1 0 31 9 55 106 18 22 6 22 16 20 21 14 3 0 636
Tarragona 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Resta de l'Estat 34 0 0 2 0 19 13 3 2 1 0 1 3 7 2 0 0 87
Andalusia 6 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 16
Aragó 5 0 0 1 0 3 5 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 21
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 7 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Catella i Lleó 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Comunitat Valenciana 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
Extremadura 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11
Galícia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Múrcia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 29 0 0 5 0 3 3 0 6 0 0 0 0 1 1 1 0 49
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Aitona

Options
Search by name