Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Montellà i Martinet. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 27 0 0 25 0 37 38 33 13 1 5 12 12 6 2 5 0 216
Catalunya 23 0 0 20 0 28 27 23 12 1 4 12 12 4 2 4 0 172
Barcelona 3 0 0 2 0 4 6 4 2 0 1 3 4 2 1 0 0 32
Girona 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Lleida 19 0 0 17 0 23 18 14 9 1 3 9 8 2 1 3 0 127
Tarragona 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Resta de l'Estat 3 0 0 2 0 7 6 10 0 0 1 0 0 2 0 0 0 31
Andalusia 2 0 0 2 0 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Extremadura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 3 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Montellà i Martinet

Options
Search by name