Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Coma i la Pedra, la. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 13 0 0 13 1 28 6 7 5 1 7 6 4 3 2 1 0 97
Catalunya 13 0 0 11 0 28 6 7 5 1 7 6 4 3 1 1 0 93
Barcelona 3 0 0 6 0 8 4 5 2 0 6 5 2 3 1 0 0 45
Girona 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lleida 10 0 0 5 0 20 1 2 3 1 1 1 2 0 0 1 0 47
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Coma i la Pedra, la

Options
Search by name