Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Tornabous. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 113 0 0 53 1 40 28 9 11 5 11 7 11 26 5 4 0 324
Catalunya 99 0 0 42 1 31 26 8 11 4 10 7 10 26 5 3 0 283
Barcelona 7 0 0 2 0 3 3 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 22
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 91 0 0 39 1 28 23 7 9 4 9 7 8 26 4 3 0 259
Tarragona 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Resta de l'Estat 4 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Andalusia 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Aragó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galícia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 10 0 0 8 0 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 30
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tornabous

Options
Search by name