Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Albinyana. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 36 0 0 140 1 116 130 55 49 9 35 44 12 29 28 5 0 689
Catalunya 28 0 0 95 1 82 93 36 32 7 27 38 8 22 20 2 0 491
Barcelona 2 0 0 55 0 48 46 26 25 3 13 17 5 15 14 2 0 271
Girona 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tarragona 26 0 0 39 1 34 47 10 7 4 13 21 3 6 6 0 0 217
Resta de l'Estat 5 0 0 40 0 30 33 18 14 2 6 5 4 4 3 3 0 167
Andalusia 2 0 0 26 0 14 21 13 5 2 2 3 1 1 2 1 0 93
Aragó 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Catella i Lleó 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 12
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
Extremadura 1 0 0 8 0 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Galícia 0 0 0 1 0 3 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 10
Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Múrcia 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Estranger 3 0 0 5 0 4 4 1 3 0 2 1 0 3 5 0 0 31
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Albinyana

Options
Search by name