Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Vila-seca. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 146 6 2 1.037 45 1.235 903 708 270 63 380 261 207 219 238 89 0 5.809
Catalunya 86 4 1 519 27 600 544 305 122 50 199 161 132 124 142 27 0 3.043
Barcelona 1 0 0 61 4 49 51 34 16 6 27 15 9 14 23 6 0 316
Girona 0 0 0 2 1 6 4 7 1 0 2 0 0 0 2 0 0 25
Lleida 2 0 0 21 1 15 18 8 5 3 5 6 5 6 2 1 0 98
Tarragona 83 4 1 435 21 530 471 256 100 41 165 140 118 104 115 20 0 2.604
Resta de l'Estat 31 2 1 472 18 577 322 324 135 12 154 91 65 87 85 54 0 2.430
Andalusia 18 2 0 213 11 381 167 207 79 4 79 47 20 42 48 27 0 1.345
Aragó 3 0 0 68 2 36 44 25 14 3 18 12 26 10 9 3 0 273
Astúries 1 0 0 10 0 8 6 7 1 0 2 2 0 1 0 1 0 39
Balears 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Canàries 0 0 0 2 0 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 9
Catella-la Manxa 2 0 1 51 2 31 23 16 8 3 9 3 3 4 7 7 0 170
Catella i Lleó 0 0 0 49 0 22 24 12 5 0 10 8 5 7 3 6 0 151
Comunitat Valenciana 3 0 0 9 1 14 9 9 3 2 1 2 3 5 2 1 0 64
Extremadura 1 0 0 22 1 33 10 17 13 0 9 4 2 7 5 4 0 128
Galícia 2 0 0 11 0 13 2 6 1 0 5 6 1 3 2 1 0 53
Madrid 0 0 0 13 0 12 15 4 5 0 8 3 2 4 2 1 0 69
Múrcia 0 0 0 10 0 6 6 7 0 0 6 1 1 1 3 0 0 41
Navarra 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9
País Basc 0 0 0 8 1 11 4 8 1 0 3 1 1 1 1 1 0 41
La Rioja 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 5 2 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 16
Estranger 29 0 0 46 0 58 37 79 13 1 27 9 10 8 11 8 0 336
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options
Search by name