Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94) Barcelona. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel.lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en act.agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d' instalacions i maquinària, i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Total 63.592 123.997 107.607 85.028 95.323 1.948 66.242 45.158 55.871 653 645.419
Catalunya 45.559 92.759 83.052 64.470 60.406 1.186 39.114 27.502 25.720 454 440.222
Barcelona 42.583 85.338 79.591 62.064 57.979 1.128 37.534 26.479 24.584 441 417.721
Girona 732 1.844 820 530 519 17 293 217 212 3 5.187
Lleida 1.348 3.187 1.495 1.094 1.134 21 730 489 528 7 10.033
Tarragona 896 2.390 1.146 782 774 20 557 317 396 3 7.281
Resta de l'Estat 13.152 21.026 17.049 15.315 21.820 531 19.979 14.135 16.012 158 139.177
Andalusia 3.138 3.094 3.994 3.859 6.622 222 7.215 4.743 5.655 39 38.581
Aragó 1.676 3.177 2.044 1.892 2.075 38 1.636 1.186 1.209 15 14.948
Astúries 235 470 353 254 309 7 206 140 158 1 2.133
Balears 178 550 223 166 184 6 104 89 67 0 1.567
Canàries 89 220 140 109 134 2 77 53 77 2 903
Cantàbria 143 320 197 146 169 2 109 50 90 3 1.229
Catella-la Manxa 871 1.090 1.095 1.080 1.532 33 1.784 1.194 1.322 7 10.008
Catella i Lleó 1.994 3.679 2.825 2.689 3.454 71 2.763 2.222 2.178 35 21.910
Comunitat Valenciana 826 1.958 1.108 794 990 18 737 522 551 10 7.514
Extremadura 607 670 864 868 1.409 38 1.576 1.016 1.280 7 8.335
Galícia 1.386 1.587 1.586 1.560 2.721 45 2.200 1.902 2.265 9 15.261
Madrid 794 1.757 1.042 738 729 19 453 271 316 10 6.129
Múrcia 330 449 380 338 516 14 460 309 360 7 3.163
Navarra 198 484 264 199 211 4 135 103 92 0 1.690
País Basc 431 969 568 336 394 7 192 138 164 3 3.202
La Rioja 132 349 180 122 136 2 111 78 53 2 1.165
Ceuta / Melilla 124 203 186 165 235 3 221 119 175 8 1.439
Estranger 4.881 10.212 7.506 5.243 13.097 231 7.149 3.521 14.139 41 66.020
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level
Search by name