Skip to main content

Nuclis de parelles de fet. Per edat i sexe dels membres de la parella

Nuclis de parelles de fet. Per edat i sexe dels membres de la parella Salt. 2001
Homes Dones Total
Menys de 20 anys 2 12 14
De 20 a 24 anys 57 83 140
De 25 a 29 anys 93 88 181
De 30 a 34 anys 64 59 123
De 35 a 39 anys 49 43 92
De 40 a 44 anys 30 27 57
De 45 a 49 anys 17 19 36
De 50 a 54 anys 17 9 26
De 55 a 59 anys 8 1 9
De 60 a 64 anys 1 1 2
De 65 a 69 anys 5 4 9
De 70 a 74 anys 4 3 7
De 75 a 79 anys 1 1 2
De 80 a 84 anys 4 1 5
De 85 anys i més 0 1 1
Total 352 352 704

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Salt

Options