Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Guardiola de Berguedà. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 2 3 1 0 1 2 1 1 4 2 0 17
dones 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 8
total 2 3 2 0 2 2 2 4 5 3 0 25
Pesca
homes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Extracció gas i petroli
homes 0 0 1 5 5 2 2 0 2 0 0 17
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 5 5 2 2 0 2 0 0 17
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Extracció i transformació minerals
homes 0 0 2 1 1 0 2 2 0 1 0 9
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 2 1 1 0 2 2 0 1 0 10
Indústria química
homes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 0 0 1 4 3 0 2 1 0 0 0 11
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 1 4 3 0 2 1 0 0 0 12
Material transport
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentació begudes
homes 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
dones 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
total 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6
Textil, cuir confecció
homes 0 2 7 8 7 2 2 2 1 2 0 33
dones 1 6 8 16 7 4 4 0 4 0 1 51
total 1 8 15 24 14 6 6 2 5 2 1 84
Suro i fusta
homes 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Paper i arts gràfiques
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
total 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Construcció
homes 2 10 11 12 9 4 2 0 1 0 0 51
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 2 11 11 12 9 4 2 0 1 0 0 52
Comerç i reparació
homes 1 1 9 6 3 0 3 3 3 1 1 31
dones 2 1 3 8 3 4 4 0 2 2 1 30
total 3 2 12 14 6 4 7 3 5 3 2 61
Hostaleria i restauració
homes 0 2 2 1 0 2 1 1 1 1 0 11
dones 4 3 0 1 4 1 1 4 3 0 0 21
total 4 5 2 2 4 3 2 5 4 1 0 32
Transports i activitats annexes
homes 0 0 1 2 3 1 2 1 0 1 0 11
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 2 3 1 2 1 0 1 0 11
Comunicacions
homes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
total 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Assegurances i financeres
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
total 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Servei empr. lloguers
homes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 2 1 1 4 0 0 0 3 1 0 12
dones 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 9
total 2 3 3 3 4 2 0 0 3 1 0 21
Educació i investigació
homes 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 8
dones 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 8
total 0 3 3 5 3 2 0 0 0 0 0 16
Sanitat i assis. social
homes 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
dones 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8
total 0 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 11
Altres serveis
homes 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
dones 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8
total 3 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 12
Total
homes 6 23 41 51 39 17 20 11 17 10 1 236
dones 12 19 23 35 17 13 13 8 11 3 2 156
total 18 42 64 86 56 30 33 19 28 13 3 392
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Guardiola de Berguedà

Selection by geographic level
Search by name