Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Palma de Cervelló, la. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pesca
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Extracció gas i petroli
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Electricitat gas i aigua
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Extracció i transformació minerals
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indústria química
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Material transport
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alimentació begudes
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Textil, cuir confecció
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Suro i fusta
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Paper i arts gràfiques
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Plàstics indústria manufacturera
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Construcció
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comerç i reparació
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hostaleria i restauració
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Transports i activitats annexes
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comunicacions
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Assegurances i financeres
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Servei empr. lloguers
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Adm. pública, defensa i SS
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Educació i investigació
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sanitat i assis. social
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres serveis
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total
homes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
dones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Palma de Cervelló, la

Options
Search by name