Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Tornabous. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 1 4 17 11 7 15 17 11 35 17 1 136
dones 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 0 11
total 1 4 17 11 8 15 18 13 38 21 1 147
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció i transformació minerals
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústria química
homes 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 6
dones 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
total 0 2 0 1 2 0 1 0 2 0 0 8
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 8
dones 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
total 1 3 0 2 0 1 1 2 1 0 0 11
Material transport
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Alimentació begudes
homes 1 3 1 1 2 0 3 0 0 2 0 13
dones 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
total 1 5 2 1 2 0 4 0 0 2 0 17
Textil, cuir confecció
homes 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
dones 0 4 2 4 3 3 2 1 0 0 1 20
total 1 4 4 4 3 3 2 2 0 0 1 24
Suro i fusta
homes 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
Paper i arts gràfiques
homes 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Construcció
homes 0 0 3 2 1 1 1 4 3 1 0 16
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 3 2 1 1 1 4 3 1 0 16
Comerç i reparació
homes 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 8
dones 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 10
total 3 1 2 1 2 4 3 1 1 0 0 18
Hostaleria i restauració
homes 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
dones 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 7
total 1 2 1 2 0 0 0 1 3 1 0 11
Transports i activitats annexes
homes 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 6
Comunicacions
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Assegurances i financeres
homes 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Servei empr. lloguers
homes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
dones 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
total 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5
Educació i investigació
homes 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 6
dones 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 8
total 0 1 6 1 2 0 0 0 4 0 0 14
Sanitat i assis. social
homes 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5
dones 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
total 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 7
Altres serveis
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
dones 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7
total 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 8
Total
homes 8 12 35 20 14 25 27 18 47 22 1 229
dones 2 18 7 13 7 5 7 5 8 6 1 79
total 10 30 42 33 21 30 34 23 55 28 2 308
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tornabous

Options
Search by name