Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Arboç, l'. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 1 5 5 1 3 6 6 6 9 0 42
dones 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12
total 2 4 6 6 1 4 7 6 7 10 1 54
Pesca
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Extracció gas i petroli
homes 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 7
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 7
Electricitat gas i aigua
homes 1 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 9
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0 10
Extracció i transformació minerals
homes 4 39 31 29 32 40 46 49 41 9 0 320
dones 0 3 0 3 2 1 2 0 1 0 0 12
total 4 42 31 32 34 41 48 49 42 9 0 332
Indústria química
homes 3 6 1 2 1 3 2 1 3 0 0 22
dones 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 10
total 7 7 3 4 1 3 2 1 3 1 0 32
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 9 14 12 20 15 11 8 7 6 1 0 103
dones 4 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 14
total 13 18 17 20 16 11 8 7 6 1 0 117
Material transport
homes 0 4 4 2 1 2 4 3 1 1 0 22
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 4 4 3 1 2 4 3 1 1 0 23
Alimentació begudes
homes 6 12 12 9 3 3 8 2 2 2 0 59
dones 14 21 6 4 3 4 4 3 1 1 0 61
total 20 33 18 13 6 7 12 5 3 3 0 120
Textil, cuir confecció
homes 0 4 2 0 1 1 4 0 1 0 0 13
dones 2 7 3 3 1 5 3 0 2 2 0 28
total 2 11 5 3 2 6 7 0 3 2 0 41
Suro i fusta
homes 2 2 3 6 1 0 0 3 1 2 0 20
dones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
total 2 2 3 6 1 1 0 3 1 2 0 21
Paper i arts gràfiques
homes 1 1 2 0 0 2 0 2 1 0 0 9
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 2 0 0 2 0 2 1 0 0 9
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
dones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
total 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Construcció
homes 5 15 19 16 11 9 6 5 3 1 0 90
dones 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
total 5 17 19 16 11 10 6 5 3 2 0 94
Comerç i reparació
homes 2 13 9 14 5 0 3 7 6 5 1 65
dones 8 15 19 10 4 3 5 4 7 4 1 80
total 10 28 28 24 9 3 8 11 13 9 2 145
Hostaleria i restauració
homes 1 4 5 5 3 4 0 3 0 2 0 27
dones 0 4 4 3 4 5 2 1 1 0 0 24
total 1 8 9 8 7 9 2 4 1 2 0 51
Transports i activitats annexes
homes 0 3 3 6 3 2 5 2 4 0 1 29
dones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 3 4 6 3 2 5 2 4 0 1 30
Comunicacions
homes 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Assegurances i financeres
homes 0 1 0 5 3 2 2 1 3 0 0 17
dones 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 9
total 1 3 2 5 3 2 2 2 4 1 1 26
Servei empr. lloguers
homes 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0 9
dones 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8
total 1 4 3 6 1 1 0 0 0 0 1 17
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 1 1 3 3 3 0 1 0 1 0 13
dones 0 3 1 3 1 1 0 0 0 1 0 10
total 0 4 2 6 4 4 0 1 0 2 0 23
Educació i investigació
homes 3 3 4 5 6 2 2 1 0 3 0 29
dones 1 5 5 4 3 1 4 1 2 1 1 28
total 4 8 9 9 9 3 6 2 2 4 1 57
Sanitat i assis. social
homes 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6
dones 0 4 2 1 2 0 0 2 0 0 2 13
total 0 4 3 2 3 0 1 3 0 1 2 19
Altres serveis
homes 3 1 2 2 1 2 0 4 2 1 0 18
dones 2 7 4 1 2 4 2 5 1 2 1 31
total 5 8 6 3 3 6 2 9 3 3 1 49
Total
homes 40 131 124 139 95 92 99 98 80 38 2 938
dones 40 88 56 38 23 27 23 17 17 15 8 352
total 80 219 180 177 118 119 122 115 97 53 10 1.290
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Arboç, l'

Options
Search by name