Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Cambrils. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 3 16 27 30 25 23 25 23 32 38 1 243
dones 1 8 9 2 5 4 4 5 17 9 4 68
total 4 24 36 32 30 27 29 28 49 47 5 311
Pesca
homes 15 28 28 25 17 16 27 21 29 8 1 215
dones 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 9
total 15 29 28 26 18 17 27 22 31 9 2 224
Extracció gas i petroli
homes 0 3 4 5 6 3 5 1 0 0 0 27
dones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
total 0 3 4 5 6 4 5 1 0 0 0 28
Electricitat gas i aigua
homes 2 6 14 32 44 39 30 13 3 2 0 185
dones 1 0 5 2 2 1 2 0 0 2 0 15
total 3 6 19 34 46 40 32 13 3 4 0 200
Extracció i transformació minerals
homes 1 8 11 9 6 10 4 4 1 2 0 56
dones 0 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 11
total 1 13 12 12 8 10 4 4 1 2 0 67
Indústria química
homes 4 9 20 13 29 20 17 16 7 2 0 137
dones 1 5 7 4 3 1 0 0 0 0 0 21
total 5 14 27 17 32 21 17 16 7 2 0 158
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 10 29 31 25 28 32 27 18 17 7 1 225
dones 2 10 2 2 5 2 0 1 0 0 0 24
total 12 39 33 27 33 34 27 19 17 7 1 249
Material transport
homes 1 4 5 6 8 1 2 1 3 2 0 33
dones 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
total 1 7 6 7 8 1 2 1 3 2 0 38
Alimentació begudes
homes 2 5 11 17 9 7 4 7 7 4 4 77
dones 6 11 9 2 9 7 3 3 0 3 0 53
total 8 16 20 19 18 14 7 10 7 7 4 130
Textil, cuir confecció
homes 0 2 1 0 2 4 0 3 1 1 0 14
dones 2 5 5 2 3 2 2 2 4 1 1 29
total 2 7 6 2 5 6 2 5 5 2 1 43
Suro i fusta
homes 3 10 17 11 8 10 11 7 7 7 0 91
dones 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
total 4 12 18 13 8 10 11 7 7 7 0 97
Paper i arts gràfiques
homes 0 1 9 8 2 2 1 0 1 2 0 26
dones 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 7
total 0 4 9 9 2 5 1 0 1 2 0 33
Plàstics indústria manufacturera
homes 1 2 4 10 9 8 2 1 3 0 0 40
dones 1 4 2 1 2 0 1 0 2 1 1 15
total 2 6 6 11 11 8 3 1 5 1 1 55
Construcció
homes 36 98 91 74 81 106 92 81 46 14 0 719
dones 5 7 6 4 1 3 0 1 0 0 0 27
total 41 105 97 78 82 109 92 82 46 14 0 746
Comerç i reparació
homes 15 51 64 55 45 65 47 29 22 19 2 414
dones 41 66 52 51 44 45 47 18 28 14 4 410
total 56 117 116 106 89 110 94 47 50 33 6 824
Hostaleria i restauració
homes 14 50 58 57 55 33 38 34 27 17 1 384
dones 22 27 46 31 29 40 40 30 26 6 1 298
total 36 77 104 88 84 73 78 64 53 23 2 682
Transports i activitats annexes
homes 3 9 23 22 20 15 12 9 8 5 0 126
dones 1 2 4 4 0 3 3 0 0 0 0 17
total 4 11 27 26 20 18 15 9 8 5 0 143
Comunicacions
homes 1 3 8 3 3 5 3 2 0 2 0 30
dones 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 6
total 1 4 9 5 3 6 3 2 1 2 0 36
Assegurances i financeres
homes 1 11 13 23 23 29 9 9 11 12 1 142
dones 1 14 8 16 9 5 7 1 4 2 0 67
total 2 25 21 39 32 34 16 10 15 14 1 209
Servei empr. lloguers
homes 3 19 27 27 18 25 9 7 6 2 0 143
dones 2 33 25 5 6 3 3 1 0 0 0 78
total 5 52 52 32 24 28 12 8 6 2 0 221
Adm. pública, defensa i SS
homes 1 14 20 19 20 19 23 15 12 7 0 150
dones 2 8 17 22 8 9 5 0 0 1 0 72
total 3 22 37 41 28 28 28 15 12 8 0 222
Educació i investigació
homes 1 6 19 27 27 8 10 3 5 6 0 112
dones 2 16 42 39 29 25 17 6 2 1 0 179
total 3 22 61 66 56 33 27 9 7 7 0 291
Sanitat i assis. social
homes 0 1 9 6 8 9 5 1 4 6 3 52
dones 3 11 16 17 12 7 2 3 2 0 0 73
total 3 12 25 23 20 16 7 4 6 6 3 125
Altres serveis
homes 0 4 2 7 1 7 8 1 1 2 0 33
dones 10 30 8 10 26 14 11 6 7 9 2 133
total 10 34 10 17 27 21 19 7 8 11 2 166
Total
homes 117 389 516 511 494 496 411 306 253 167 14 3.674
dones 104 272 267 224 196 177 147 78 95 50 14 1.624
total 221 661 783 735 690 673 558 384 348 217 28 5.298
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Cambrils

Options
Search by name