Skip to main content

Població. Per any d'arribada a l'habitatge, sexe i edat a la migració

Població. Per any d'arribada a l'habitatge, sexe i edat a la migració Catalunya. 2011
Edat quinquennal 1940 i abans 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 Total
Homes 5.159 8.416 33.096 120.715 260.888 318.025 209.912 410.846 639.649 1.147.853 3.154.560
De 0 a 4 anys 2.786 2.324 3.729 10.352 24.098 52.074 29.016 43.072 64.966 114.981 347.398
De 5 a 9 anys 1.278 1.095 1.999 4.601 8.023 13.166 12.688 27.266 33.547 56.258 159.919
De 10 a 14 anys 638 1.236 1.420 3.812 7.034 7.591 7.505 20.413 28.097 52.729 130.477
De 15 a 19 anys 333 847 1.898 3.987 5.522 5.560 4.317 12.679 23.046 51.948 110.137
De 20 a 24 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.405 4.655 10.325 30.139 27.125 8.084 15.732 33.030 71.041 201.608
De 25 a 29 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.141 10.793 33.952 66.946 63.270 33.057 57.080 106.601 174.691 547.581
De 30 a 34 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 332 6.330 26.099 41.496 46.854 33.676 65.343 108.681 195.496 524.307
De 35 a 39 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.793 16.433 29.337 36.222 25.727 50.296 75.786 139.716 375.339
De 40 a 44 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 455 7.924 23.894 25.768 18.357 36.154 49.892 94.299 256.750
De 45 a 49 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.863 15.163 17.226 13.687 26.084 34.628 60.818 170.493
De 50 a 54 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 294 6.888 10.625 8.641 19.411 25.341 41.632 112.832
De 55 a 59 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.878 6.972 6.260 13.050 19.043 28.680 75.956
De 60 a 64 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 390 3.516 5.023 10.548 14.511 20.529 54.517
De 65 a 69 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.668 2.934 7.935 10.256 15.325 38.197
De 70 a 74 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 331 718 3.749 6.759 11.551 23.107
De 75 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 224 2.035 5.465 18.161 25.942
Dones 9.445 19.082 61.361 168.857 316.038 338.515 217.418 417.923 627.255 1.106.642 3.282.537
De 0 a 4 anys 4.469 2.789 4.293 7.237 13.831 37.683 26.306 41.256 62.153 108.460 308.478
De 5 a 9 anys 2.037 1.239 1.842 3.058 4.716 7.537 10.315 25.742 31.502 51.498 139.487
De 10 a 14 anys 1.255 1.480 2.389 3.537 4.500 4.164 5.187 15.683 26.513 43.079 107.784
De 15 a 19 anys 833 2.545 3.912 6.216 10.410 6.948 3.016 8.363 18.677 46.496 107.416
De 20 a 24 anys 677 6.423 17.711 34.945 70.036 56.960 16.373 23.129 45.152 92.779 364.187
De 25 a 29 anys 173 3.774 18.378 40.016 65.408 65.068 39.760 67.806 113.642 195.668 609.693
De 30 a 34 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 765 8.927 31.042 42.942 46.846 33.631 63.603 97.319 177.007 502.082
De 35 a 39 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.014 22.463 35.519 35.834 24.593 48.776 66.302 114.649 351.217
De 40 a 44 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 807 13.365 31.622 25.327 17.200 33.717 43.906 74.908 240.853
De 45 a 49 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.506 20.731 17.186 12.576 24.139 30.616 51.710 162.554
De 50 a 54 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.237 11.294 14.496 8.468 19.435 23.180 36.157 114.266
De 55 a 59 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 233 3.732 10.197 7.158 13.376 19.223 27.204 81.123
De 60 a 64 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.145 6.365 6.520 11.727 14.629 22.550 62.936
De 65 a 69 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 142 2.873 3.737 10.319 12.288 16.459 45.819
De 70 a 74 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 860 1.797 6.348 9.927 13.604 32.546
De 75 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 170 780 4.503 12.226 34.415 52.095
Total 14.605 27.498 94.458 289.572 576.925 656.540 427.330 828.769 1.266.905 2.254.495 6.437.097
De 0 a 4 anys 7.255 5.114 8.022 17.590 37.929 89.757 55.321 84.328 127.119 223.441 655.876
De 5 a 9 anys 3.315 2.334 3.841 7.659 12.739 20.702 23.003 53.008 65.049 107.756 299.406
De 10 a 14 anys 1.893 2.716 3.809 7.349 11.534 11.754 12.692 36.096 54.610 95.808 238.262
De 15 a 19 anys 1.166 3.392 5.810 10.203 15.931 12.509 7.332 21.043 41.723 98.444 217.553
De 20 a 24 anys 751 7.828 22.366 45.270 100.175 84.085 24.457 38.861 78.182 163.820 565.795
De 25 a 29 anys 225 4.915 29.171 73.968 132.353 128.338 72.817 124.886 220.244 370.358 1.157.274
De 30 a 34 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.097 15.257 57.141 84.438 93.700 67.307 128.946 206.000 372.502 1.026.389
De 35 a 39 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.807 38.896 64.856 72.056 50.320 99.073 142.089 254.365 726.556
De 40 a 44 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.263 21.289 55.517 51.095 35.557 69.871 93.798 169.207 497.603
De 45 a 49 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 113 8.369 35.895 34.413 26.263 50.223 65.244 112.528 333.047
De 50 a 54 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.531 18.181 25.121 17.109 38.846 48.521 77.789 227.098
De 55 a 59 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 307 5.610 17.169 13.418 26.426 38.266 55.884 157.079
De 60 a 64 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.535 9.881 11.543 22.275 29.140 43.079 117.453
De 65 a 69 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 221 4.541 6.672 18.254 22.545 31.784 84.016
De 70 a 74 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.191 2.515 10.097 16.686 25.155 55.653
De 75 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 228 1.004 6.538 17.691 52.577 78.037
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Geographical area: Catalonia

Options