Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Catalunya. 2011
Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 43.168 4.592 15.194 62.954
Indústries extractives 3.315 745 1.030 5.090
Indústries manufactureres 345.043 78.963 57.016 481.023
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 15.498 3.399 2.121 21.017
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 14.240 3.283 2.457 19.981
Construcció 138.305 35.789 40.169 214.264
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 319.779 60.894 59.486 440.159
Transport i emmagazematge 104.285 29.624 20.781 154.689
Hostaleria 95.058 32.073 65.033 192.164
Informació i comunicacions 81.608 11.574 16.603 109.785
Activitats financeres i d'assegurances 73.298 9.620 5.347 88.265
Activitats immobiliàries 15.676 2.587 2.114 20.376
Activitats professionals, cinetífiques i tècniques 139.282 19.973 22.618 181.873
Activitats administratives i serveis auxiliars 73.818 20.885 23.308 118.011
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 137.047 30.747 8.614 176.409
Educació 188.701 34.694 20.999 244.395
Activitats sanitàries i de serveis socials 181.401 42.366 33.825 257.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 42.053 6.775 8.784 57.613
Altres serveis 81.292 16.597 22.096 119.984
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 14.860 12.563 37.034 64.457
Organismes extraterritorials 2.419 544 854 3.817
Total 2.110.145 458.289 465.482 3.033.916
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Selection by geographic level
Search by name