Skip to main content
Població que viu a la llar. Per sexe edat i posició a la llar. Total Alta Ribagorça. 2001
Unipersonals Sense nucli Parella sense fills Parella amb fills Pare o mare sols amb fills Fills Altres Total
De 0 a 4 anys 0 0 0 0 0 128 2 130
De 5 a 9 anys 0 0 0 0 0 134 3 137
De 10 a 14 anys 0 1 0 0 0 146 1 148
De 15 a 19 anys 1 5 1 0 0 160 5 172
De 20 a 24 anys 20 16 19 6 0 148 4 213
De 25 a 29 anys 35 18 60 22 3 141 12 291
De 30 a 34 anys 36 15 46 84 12 99 15 307
De 35 a 39 anys 40 13 21 130 12 49 29 294
De 40 a 44 anys 46 8 23 153 25 26 7 288
De 45 a 49 anys 35 10 15 131 24 14 13 242
De 50 a 54 anys 22 5 23 101 16 9 4 180
De 55 a 59 anys 28 15 21 86 15 2 4 171
De 60 a 64 anys 19 7 36 66 12 4 5 149
De 65 a 69 anys 27 13 69 59 16 0 7 191
De 70 a 74 anys 29 10 69 57 16 1 12 194
De 75 a 79 anys 33 20 70 32 14 0 12 181
De 80 a 84 anys 27 16 29 4 12 0 11 99
De 85 anys i més 23 8 16 3 5 0 27 82
Total 421 180 518 934 182 1.061 173 3.469

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Alta Ribagorça

Options