Skip to main content

Desocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població 16 anys i més

Desocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població 16 anys i més Baix Camp. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 8 27 17 16 11 8 5 17 25 25 0 159
dones 10 27 27 16 7 6 6 2 7 7 0 115
total 18 54 44 32 18 14 11 19 32 32 0 274
Pesca
homes 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6
dones 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
total 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 8
Extracció gas i petroli
homes 3 3 1 2 0 3 2 1 4 1 0 20
dones 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5
total 3 4 1 4 0 3 3 2 4 1 0 25
Electricitat gas i aigua
homes 2 10 11 11 10 7 7 1 6 3 0 68
dones 2 4 10 8 1 1 0 0 0 0 0 26
total 4 14 21 19 11 8 7 1 6 3 0 94
Ext i trans. minerals
homes 2 7 5 5 3 0 2 1 3 3 0 31
dones 1 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 10
total 3 8 6 8 4 2 2 2 3 3 0 41
Indústria química
homes 2 8 5 11 10 9 3 10 12 1 0 71
dones 7 9 11 10 13 4 2 1 3 3 0 63
total 9 17 16 21 23 13 5 11 15 4 0 134
Cont maquin mat. elèctric
homes 22 39 20 20 16 22 17 12 24 17 0 209
dones 7 29 37 30 20 12 12 3 3 1 0 154
total 29 68 57 50 36 34 29 15 27 18 0 363
Material transport
homes 0 3 0 1 1 0 0 3 1 0 0 9
dones 0 1 4 2 3 2 1 0 0 0 0 13
total 0 4 4 3 4 2 1 3 1 0 0 22
Alimentació begudes
homes 18 25 28 21 3 12 7 3 14 18 0 149
dones 43 72 65 47 28 20 7 8 5 8 0 303
total 61 97 93 68 31 32 14 11 19 26 0 452
Textil, cuir confecció
homes 7 4 6 5 5 6 3 8 12 6 0 62
dones 25 36 75 70 43 31 24 16 12 9 0 341
total 32 40 81 75 48 37 27 24 24 15 0 403
Suro i fusta
homes 7 7 10 10 5 8 4 6 7 5 0 69
dones 1 5 5 4 3 5 2 1 2 1 0 29
total 8 12 15 14 8 13 6 7 9 6 0 98
Paper i arts gràfiques
homes 2 3 5 3 1 3 3 0 3 4 0 27
dones 2 1 12 7 4 3 1 0 0 1 0 31
total 4 4 17 10 5 6 4 0 3 5 0 58
Plàstics indu. manufact.
homes 0 6 9 2 1 0 0 1 1 1 0 21
dones 9 12 5 5 5 0 1 0 0 0 0 37
total 9 18 14 7 6 0 1 1 1 1 0 58
Construcció
homes 42 117 116 103 68 75 63 83 100 43 0 810
dones 9 26 21 19 13 9 7 3 4 0 0 111
total 51 143 137 122 81 84 70 86 104 43 0 921
Comerç i reparació
homes 35 57 54 29 30 23 14 16 25 20 0 303
dones 101 180 164 123 57 34 18 17 18 10 0 722
total 136 237 218 152 87 57 32 33 43 30 0 1.025
Hostaleria i restauració
homes 28 61 71 41 41 31 18 13 13 9 0 326
dones 33 153 157 86 78 48 43 30 15 6 0 649
total 61 214 228 127 119 79 61 43 28 15 0 975
Transports i act.annexes
homes 10 20 16 23 12 10 12 13 11 13 0 140
dones 3 12 15 9 7 3 2 3 1 0 0 55
total 13 32 31 32 19 13 14 16 12 13 0 195
Comunicacions
homes 2 9 1 7 1 3 1 1 0 1 0 26
dones 2 13 3 8 1 3 0 1 0 1 0 32
total 4 22 4 15 2 6 1 2 0 2 0 58
Assegurances i financeres
homes 1 7 9 3 3 1 4 4 5 2 0 39
dones 4 20 21 22 11 4 3 1 2 4 0 92
total 5 27 30 25 14 5 7 5 7 6 0 131
Servei empr. lloguers
homes 5 24 14 13 12 4 2 5 5 3 0 87
dones 9 23 29 23 12 11 5 1 5 0 0 118
total 14 47 43 36 24 15 7 6 10 3 0 205
Adm. pública defensa i SS
homes 5 3 12 19 8 8 3 4 4 3 0 69
dones 5 17 21 12 12 3 5 3 4 3 0 85
total 10 20 33 31 20 11 8 7 8 6 0 154
Educació i investigació
homes 2 9 8 10 11 8 5 5 4 1 0 63
dones 6 21 43 27 14 13 9 7 4 1 0 145
total 8 30 51 37 25 21 14 12 8 2 0 208
Sanitat i assis. social
homes 1 6 4 3 1 3 0 4 2 2 0 26
dones 5 20 35 33 18 16 11 2 6 3 0 149
total 6 26 39 36 19 19 11 6 8 5 0 175
Altres serveis
homes 6 13 9 3 3 4 2 6 4 1 0 51
dones 24 58 56 44 30 27 12 18 11 16 0 296
total 30 71 65 47 33 31 14 24 15 17 0 347
Total
homes 211 469 433 362 256 248 177 217 286 182 0 2.841
dones 308 741 817 610 381 258 172 120 102 74 0 3.583
total 519 1.210 1.250 972 637 506 349 337 388 256 0 6.424
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Baix Camp

Options
Search by name