Skip to main content

Other services. Factors affecting the business situation by activity branch

Factors que afecten la marxa del negoci. Resta de serveis. Per branques d'activitat Catalunya. 2020
Debilitat de la demanda Insuficiència d'equipament Manca de mà d'obra adequada Dificultats financeres Augment de la competència Altres factors
Total 63,7 4,7 12,7 20,8 21,3 46,8
Informació i comunicacions 55,6 2,8 8,7 17,0 29,3 52,7
Activitats jurídiques, comptabilitat i serveis tècnics 61,1 3,9 10,8 22,8 23,2 44,0
R+D, publicitat, estudis de mercat i altres activitats professionals i tècniques 59,9 6,7 6,9 17,4 14,0 52,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 66,0 4,8 21,1 19,7 23,9 41,9
Altres activitats de serveis 65,3 4,7 7,6 23,4 18,3 49,2
Unitats: Tant per cent de respostes.
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

Cells: All

Select a category to see the time series.