Skip to main content
Taxa i població en risc de pobresa per nacionalitat (16 anys i més) Catalunya. 2020
Milers Taxa
Espanyola 800,6 14,4
Resta del món 417,7 55,6
No consta 0,0 z
Total 1.218,4 19,3
Font: Idescat.
(z) Dada no procedent.