Skip to main content
Taxa i població en risc de pobresa per composició de la llar Catalunya. 2020
Milers Taxa
Sense fills dependents 526,5 14,2
Unipersonal 171,5 21,2
Dos adults sense fills dependents 219,2 12,5
Altres llars sense fills dependents 135,7 11,7
Amb fills dependents 1.110,1 28,9
Un adult amb un o més fills dependents 129,7 43,2
Dos adults amb un o més fills dependents 622,3 24,0
Altres llars amb fills dependents 358,1 37,7
No consta .. ..
Total 1.638,0 21,7
Font: Idescat.
Nota: El fill dependent és la persona menor de 18 anys o entre 18 i 24 anys que viu almenys amb un dels pares i que és econòmicament inactiva.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.