Skip to main content

Renda mitjana neta anual per llar, persona i unitat de consum. Sèries retrospectives en base 2013

Renda mitjana neta anual per llar, persona i unitat de consum. Sèries retrospectives en base 2013 Catalunya.
Renda mitjana neta anual
per llar per persona per unitat de consum
2009 33.064,2 12.733,5 18.978,4
2010 33.297,3 12.890,3 19.238,9
2011 31.200,8 12.208,7 18.169,9
2012 30.885,4 12.198,6 18.135,6
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.