Skip to main content

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) i els seus components. Sèries retrospectives en base 2013

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) i els seus components. Sèries retrospectives en base 2013 Catalunya.
Taxa de risc de pobresa Baixa intensitat de treball (1) Privació material severa Taxa de risc de pobresa o exclusió social. Taxa AROPE
2009 19,9 5,6 3,1 22,7
2010 19,2 9,1 5,1 24,7
2011 19,5 11,6 7,2 25,2
2012 20,5 11,5 7,4 26,3
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.
(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.