Skip to main content

Taxa i població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) per nacionalitat (16 anys i més)

Taxa i població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) per nacionalitat (16 anys i més) Catalunya. 2020
Milers Taxa
Espanyola 1.084,3 19,5
Resta del món 462,8 61,6
No consta 0,0 z
Total 1.547,1 24,5
Font: Idescat.
(z) Dada no procedent.