Skip to main content
Població en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE). Interseccions entre subpoblacions Catalunya
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
NO en risc de pobresa
NO privació material severa
NO baixa intensitat de treball 5.571,2 5.735,5 5.587,8 5.604,0 5.685,9 5.641,9 5.448,7 5.583,6
SÍ baixa intensitat de treball 206,2 152,2 117,2 151,3 132,2 178,5 236,4 234,1
SÍ privació material severa
NO baixa intensitat de treball 140,0 140,4 123,7 121,7 110,2 148,6 130,6 101,6
SÍ baixa intensitat de treball .. 10,7 8,2 8,2 6,6 10,8 8,1 12,7
SÍ en risc de pobresa
NO privació material severa
NO baixa intensitat de treball 1.036,7 1.014,6 1.115,8 990,0 952,8 868,0 940,0 876,2
SÍ baixa intensitat de treball 283,7 174,8 113,6 242,6 163,4 200,5 271,9 250,7
SÍ privació material severa
NO baixa intensitat de treball 260,9 142,5 267,7 151,6 186,1 223,9 164,3 212,8
SÍ baixa intensitat de treball 56,7 134,9 84,6 88,1 103,6 107,6 162,2 123,4
Unitats: Milers.
Font:
2013-2015: Idescat, a partir de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.
2016-2020: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.