Skip to main content

Renda mitjana neta anual per unitat de consum després de pensions però abans d'altres transferències socials per sexe

Renda mitjana neta anual per unitat de consum després de pensions però abans d'altres transferències socials per sexe Catalunya. 2017
Homes Dones Total
Metropolità 18.718,3 18.567,4 18.640,2
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 20.305,0 19.926,5 20.111,6
Barcelona 21.856,8 21.412,7 21.621,0
AMB sense Barcelona 19.017,9 18.493,2 18.759,1
Metropolità sense AMB 15.393,9 15.939,0 15.683,3
Comarques Gironines 17.139,5 16.817,6 16.993,3
Camp de Tarragona 16.888,4 14.473,1 15.639,0
Terres de l'Ebre 12.642,9 11.508,4 12.083,3
Ponent 14.540,9 13.721,8 14.130,4
Comarques Centrals 13.257,6 15.426,2 14.352,0
Alt Pirineu i Aran 13.281,4 12.298,5 12.802,4
Penedès 16.659,5 18.716,6 17.708,7
Catalunya 17.790,8 17.697,9 17.743,4
Unitats: Euros.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Cells: All

Select a category to see the time series.

Available tables [+]