Skip to main content
Renda mitjana neta anual per unitat de consum amb i sense lloguer imputat per sexe Catalunya. 2017
Amb lloguer imputat Sense lloguer imputat
Homes Dones Total Homes Dones Total
Metropolità 22.613,3 22.454,5 22.531,1 20.102,1 19.794,7 19.942,9
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 24.228,5 23.924,6 24.073,2 21.533,5 21.065,9 21.294,5
Barcelona 25.766,3 25.322,6 25.530,8 23.162,4 22.552,2 22.838,4
AMB sense Barcelona 22.953,0 22.576,2 22.767,1 20.182,4 19.632,5 19.911,2
Metropolità sense AMB 19.229,0 19.611,8 19.432,3 17.103,0 17.336,2 17.226,8
Comarques Gironines 19.910,4 20.052,7 19.975,0 17.633,4 17.646,1 17.639,2
Camp de Tarragona 20.604,1 17.814,0 19.160,8 18.186,7 15.409,7 16.750,2
Terres de l'Ebre 15.500,0 14.533,9 15.023,5 13.616,0 12.726,7 13.177,3
Ponent 17.926,2 16.993,0 17.458,5 16.019,8 15.180,0 15.598,9
Comarques Centrals 16.500,8 18.565,9 17.543,0 14.473,4 16.369,3 15.430,2
Alt Pirineu i Aran 16.772,8 15.254,3 16.032,7 14.564,9 13.096,9 13.849,5
Penedès 19.977,6 21.987,7 21.002,8 17.910,0 19.578,8 18.761,2
Catalunya 21.469,4 21.389,5 21.428,6 19.068,8 18.849,4 18.956,9
Unitats: Euros.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Cells: All

Select a category to see the time series.

Available tables [+]