Skip to main content
Renda mitjana neta anual per persona amb i sense lloguer imputat per edat Catalunya. 2017
Amb lloguer imputat Sense lloguer imputat
Menys de 18 anys De 18 a 64 anys 65 anys o més Total Menys de 18 anys Der 18 a 64 anys 65 anys o més Total
Metropolità 12.253,2 15.320,6 18.000,0 15.205,7 11.147,2 13.628,8 14.735,9 13.353,4
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14.286,3 16.372,0 18.180,2 16.362,6 12.972,2 14.558,0 14.875,0 14.361,3
Barcelona 14.758,1 17.743,7 19.528,0 17.629,2 13.441,0 16.044,0 16.201,4 15.669,4
AMB sense Barcelona 13.883,5 15.188,9 16.730,5 15.227,8 12.571,8 13.276,2 13.448,5 13.189,2
Metropolità sense AMB 9.573,6 12.988,2 17.588,2 12.880,8 8.741,9 11.567,5 14.417,8 11.328,0
Comarques Gironines 9.496,6 14.198,4 16.025,3 13.792,5 8.669,7 12.740,3 12.982,9 12.090,9
Camp de Tarragona 9.077,1 13.396,4 15.645,3 12.807,0 8.174,2 11.804,0 12.667,7 11.082,9
Terres de l'Ebre 6.258,6 10.618,7 14.198,2 10.587,9 5.400,9 9.503,9 11.751,9 9.253,6
Ponent .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.073,5 13.278,0 11.575,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.895,8 10.848,9 10.290,5
Comarques Centrals 7.945,2 12.655,7 13.424,5 11.933,7 7.043,7 11.187,1 11.259,9 10.431,1
Alt Pirineu i Aran .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.562,8 11.450,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.047,2 9.754,7
Penedès 10.165,7 14.265,6 16.769,9 14.111,1 9.272,9 13.017,2 13.755,0 12.529,6
Catalunya 11.194,5 14.711,4 17.082,6 14.480,8 10.166,8 13.111,8 13.967,6 12.711,8
Unitats: Euros.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.

Available tables [+]