Skip to main content
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (Taxa Arope) amb i sense lloguer imputat Catalunya. 2017
Amb lloguer imputat Sense lloguer imputat
Metropolità 19,7 22,6
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16,0 18,8
Barcelona 15,3 15,3
AMB sense Barcelona 16,6 22,0
Metropolità sense AMB 27,2 30,0
Àmbits no metropolitans 26,7 26,6
Catalunya 21,9 23,8
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series.